Dziękuję za wybitny warsztat, który pozwoli nam poznać samych siebie i innych członków grupy. Stymuluje do myślenia i wyciągania swoich wniosków. Głęboki i szczere doświadczenie.