Zaznacz stronę

Zespół +

2 dni, max 20 osób, 1 trener

Warsztat budowania efektywnych zespołów w oparciu o świadomość celu, procesów grupowych, silnych stron i twórczego wykorzystania różnic indywidualnych. Udrażniania kanałów komunikacji, uruchamiania proaktywności. Dobrze przygotowuje do pracy w zmieniającym się środowisku.

W zespole ludzie nie muszą się kochać. Nie muszą sztucznie uśmiechać się, przytakiwać kiwając głowami jak pieski za tylną szybą samochodu. Dobrze, kiedy się szanują, rozumieją swoją rolę i wartość. Kiedy nie boją się mieć swojego zdania, rozmawiać o sprawach trudnych. I potrafią się śmiać (nie wyśmiewać). Firma, aby stworzyć przewagę nad konkurencją, często musi połączyć różne działania i pozornie sprzeczne interesy. Tylko jak, skoro, co całkiem naturalne, ludzie i zespoły mają różne cele? To właśnie ta sprzeczność często jest głównym problemem w organizacjach. Podczas warsztatu Zespół+  pracujemy w oparciu o te sprzeczności. Nazywamy, pokazujemy i co ważniejsze dajemy doświadczyć naturalności i konsekwencji tego mechanizmu. Mierzymy się z takimi korporacyjnymi wytłumaczeniami jak: taki jest biznes… trzeba dbać o swoje… nie warto próbować, skoro tak jest od lat… w korporacjach jest i będzie silosowość… Warsztat prawdziwego budowania efektywnych zespołów w oparciu o świadomość celu, procesów grupowych, silnych stron i twórczego wykorzystania różnic indywidualnych. Udrażniania kanałów komunikacji, uruchamiania proaktywności. Dobrze przygotowuje do pracy w zmieniającym się środowisku. 

Cele

  • uruchomienie do odpowiedzialnego za siebie i zespół działania
  • uwspólnianie celów indywidualnych, zespołowych, firmowych
  • stworzenie przestrzeni do efektywnej wymiany informacji, doświadczeń, pomysłów
  • poszerzenie kompetencji przeprowadzania siebie i zespołu przez zmiany
  • wypracowanie kultury efektywnej pracy zespołowej z zgodnie z ideą organizacji samouczącej się
  • skonfrontowanie aktualnych metod pracy w zespole z długoterminowym jego rozwojem i efektywnością

sadasdadadasdasdasda

  • 3-4 ćwiczenia stanowiące oś przewodnią warsztatu. Ćwiczenia skonstruowane są tak, aby sprzyjać wystąpieniu i analizie schematów omawianych w modelach. Ćwiczenia te nie mają jednego dobrego rozwiązania, mają przygotowywać do budowania umiejętność analizowania tego co się dzieje dookoła, wyciągania wniosków, podejmowania decyzji i bronienia ich.
  • Ćwiczenia uzupełniające – wprowadzane w odniesieniu do komentarzy, potrzeb, obiekcji uczestników. Ćwiczenia te wynikają z procesu grupowego i mogą być różne w zależności od dynamiki warsztatu.
  • Komentarze moderowane w odniesieniu do głównego celu warsztatów.
  • Całość prowadzona jest z humorem, w interakcji z grupą. Celem pośrednim jest wydobycie realnych przekonań uczestników związanych z obszarem pracy i poszerzenie pola percepcji tam, gdzie to możliwe.
Umiejętności

Opublikowano w dniu

18 kwietnia 2023