Logo NG

Norbert Grzybek

Coaching | Warsztaty | Webinary

Szkolenie na tyle skłaniające do wyrzekania się schematów, że poważnie zastanawiam się nad istotą funkcjonowania jako korporata.