NIE GNIEWAJ SIĘ NA ŻYCIE

odporność psychiczna w praktyce

Warsztaty

Odporność można wzmacniać zarówno w poracy indywidualnej jak i w procesach grupowych. Aktualna oferta warsztatów, które prowadzę znajduje się na stronie warsztatyodpornoscipsychicznej.pl

Odporność psychiczna - webibnar

1,5h godzinne spotkanie online uświadamiające jak i po co wzmacniać odporność psychiczną. Badania prowadzone przez AQR pokazują, że samo zwiększenie świadomości czynnków już wpływa pozytywnie na wzrost odporności. Ludzie, niejednokrotnie ze zdziwieniem, odkrywają ile mogą zrobić. 

Odporność psychiczna w biznesie

Warsztaty przygotowane pod kątem budowania odporności w konkretnej sytuacji w jakiej znajduje się organizacja, zespół, osoba. Program przygotowywany na bazie rozmowy ze sponsorem i odbiorcami.

Odporność psychiczna - warsztaty licencyjne

Warsztat przygotowujący trenerów do budowania programów szkoleniowych wzmacniających odporność psychiczną, również w oparciu o test  MTQ48 

Działanie w zmianie

to poligon doświadczalny, zaprojektowany tak, aby poznać naturę swoją i zespołu. Odczuć efekty i konsekwencje zaprzeczania i oporu. Odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jestem w stanie obronić swoje status quo nie wchodząc w zmianę, która napędza biznes, rynek, świat.

O odporności

Budowaniem odporności psychicznej zajmuję się od 2014 roku. Od 2016 pracuję w oparciu o model 4C firmy AQR. Głównie dlatego, że dzięki niemu odporność staje się bardziej namacalna dla klientów. I łatwiej im później wzmacniać ją samodzielnie. Więcej o samym modelu i moim podejściu do odporności można przeczytać w artykułach. 

Ale ja nie chcę więcej zapier…

Ale ja nie chcę więcej zapier…

Dopadła mnie z zaskoczenia. Byłem w trakcie rozmowy z dobrą znajomą. Zaangażowaną, odpowiedzialną i… bardzo zmęczoną pracą. Właśnie proponowałem: “Kundzia, siedzę w tej odporności, zrób sobie test, pogadamy co za nim może stać, może gdzieś, coś, jakoś Ci się...

Pozytywne (nie)myślenie

Pozytywne (nie)myślenie

Z badań wynika, że osoby o wysokiej odporności psychicznej są bardziej optymistycznie nastawione do życia. Być może dlatego tak często spotykam się z budowaniem odporności przez różne pomysły na pozytywne myślenie. Czasami słusznie, czasami mniej, wszystko zależy od...

Praca w zespole o wysokiej odporności

Praca w zespole o wysokiej odporności

Rozbieżne cele działowe, indywidualne, postrzeganie tego co ważne, silne przekonanie o własnej racji, presja czasu. I osobowości przekonane o swoich kompetencjach, potrzebie wpływu, realizujące swój plan z konsekwencją większą niż piętro niżej stanowią solidny poligon doświadczalny dla odporności.

Zawsze możesz coś zrobić

Zawsze możesz coś zrobić

O radzeniu sobie z emocjami emocjach w trudnych czasach, budowaniu odporności psychicznej i zwykłym, ludzikim rozsądku.

Odporność psychiczna

Wszystko wskazuje na to, że najbliższe kilka miesięcy w Polskiej gospodarce może wiązać się ze podejmowaniem trudnych, obarczonych dużym ryzykiem błędu decyzji, koniecznością korygowania ich i braniem na kark konsekwencji swoich działań. Wysokość, na której zawieszona jest „deska” niespodziewanie się podniosła. Umiejętność zachowania zdrowego rozsądku, może być w tym okresie jedną z kluczowych kompetencji menedżerskich.

Każdy z nas ma system immunologiczny. odpowiedzialny za to, aby bronić nas przed niepożądanymi czynnikami zewnętrznymi wywołującymi choroby. Jego sprawność zależy od czynników zarówno genetycznych, jak i środowiskowych Poprzez swoje bardziej lub mniej świadome działania wzmacniamy go lub osłabiamy. Szczególnie ostatnimi czasy, w zawierusze wywołanej pandemią, immunologiczny system odpornościowy stał się szczególnie ważny. Istnieją tony stron w internecie mówiące, jak go wzmacniać poprzez diety, ćwiczenia, medytacje, suplementy, dobry sex. I większość z nas, normalnych zjadaczy chleba, stosuje jakieś sposoby na to, aby swój system immunologiczny wspomóc.

Tym, czym dla zdrowia fizycznego jest sprawnie funkcjonujący system immunologiczny, tym dla dobrostanu i zdrowia psychicznego jest system odporności psychicznej. To właśnie on warunkuje nasze działania w sytuacjach często mentalnie niechcianych, nieprzewidzianych, takich, które niosą za sobą strach, niepewność, konieczność działań za pomocą innych niż do tej pory, wzorców zachowań.  Jeśli ten system jest silny, radzimy sobie z większością napotykanych wyzwań i zdarzeń. Jeśli jest słabszy, no cóż, wtedy warto go wspomagać bo jak wiadomo od czasu starożytnych chińczyków, łatwiej jest zapobiegać niż leczyć. Niemniej jednak, w obu przypadkach, warto swój system odpornościowy poznać, określić jego ramy parametr i granice wytrzymałości. No i dbać o niego w sposób świadomy.

Model 4C

Prawie kady, przecitnie sprawny człowiek podejmie siprzejcia po leżącej na ziemi belce o szerokoci 20cm i długoci 4m.

Ile osób przejdzie po takiej samej belce umieszczonej na wysokoci 1m? 3m? 15m? 30m?

Na poziomie umiejtnoci to dokładnie takie samo wyzwanie, czemu wic wraz ze wzrostem wysokoci co raz mniej osób jest gotowych na jego podjcie? Skd drenie rk, nóg, paralimięśni?

Co po dowiadczeniu i umiejtnociach, skoro w sytuacjach trudnych nie swykorzystywane w pełni?

W biznesie co raz trudniej o jednoznacznie dobre decyzje. Zwiększa się odpowiedzialność, konsekwencje działania, kończą się gotowe, jednoznacznie dobre rozwiązania, pojawiają się sprzeczne cele, krytyka, presja czasu. Poziom zawieszenia deski wciąż się podnosi, czy poziom Twojej odporności robi to równie szybko?