Logo NG

Norbert Grzybek

Coaching | Warsztaty | Webinary

W ciemności

warsztaty dla biznesu
Norbert Grzybek

Warsztaty W Ciemności dają wyjątkową możliwość doświadczenia procesów adaptacji do zmian w pozornie znanym środowisku. To stan naturalny dla biznesu. Kluczem jest umiejętność zauważenia i nazwania mechanizmów istotnych dla sprawnego funkcjonowania danej osoby bądź grupy i przekucie ich na wnioski możliwe do wdrożenia w codziennej pracy. Temu przyglądamy się na warsztatach.

STRATEGIE ZESPOŁOWE

wydobywanie i uświadamianie strategii zespołu w sytuacjach, w których brak gotowych rutyn postępowania. Przyglądamy się procesowi uczenia, wyciągania wniosków i ich implementowania.

KOMPETENCJE MENEDŻERA

wydobywanie i uświadamianie umiejętności nazywania celów, ram zadania, sposobu formułowania poleceń, budowania samodzielności zespołu, zauważania elementów kluczowych dla efektywności zespołu w danym środowisku.

PROCESY ROZWOJOWE

Warsztat świadomości roli coacha/trenera/mentora w pracy z drugim człowiekiem.

Poszerzenie kanałów percepcji, praca z przekonaniami, metaforą, uważnością, odpowiedzialnością.