Warsztat licencyjny
MTQ

MTQ CS | MTQ 48 | MTQ PLUS

 

POMYŚL O WARSZTACIE JEŻELI CHCESZ:

 • Uzyskać uprawnienia do korzystania z rodziny badań MTQ
  ( MTQ CS, MTQ 48, MTQ PLUS )
 • Przygotować się praktyczne do świadomego budowania odporności własnej, klientów indywidualnych i biznesowych.
 • Dowiedzieć się co w praktyce kryje się pod modelem 4C
 • Dowiedzieć się, na co zwracać uwagę przy wzmacnianiu odporności własnej i klientów
 • Dowiedzieć się jak budowanie odporności może pomóc w radzeniu sobie ze stresem, presją, problemami i wyzwaniami.
 • Poznać szeroką gamę zastosowań narzędzia i modelu w obszarach rozwoju kompetencji, efektywności pracy, zmiany, zdrowia i dobrostanu.
 • Poznać w jaki sposób narzędzie może wspierać podnoszenie wydajności osobistej zarówno na poziomie indywidualnym, a przez to organizacyjnym.

Termin:

Warszawa : 30-31.07.2022

Cena: 2500 zł/netto

j

Zapisy:

mtq@norbertgrzybek.pl

 

Zakres merytoryczny

E

Model 4C

 • Odporność psychiczna (OP) jako czynnik warunkujący zachowania w sytuacjach trudnych
 • Definicja
 • Wyjaśnienie modelu 4C
 • Czynniki budujące OP w codziennym życiu zawodowym i prywatnym
 • Badania i rozwój koncepcji
 • Rezyliencja i twardość psychiczna
 • Odporność i wrażliwość psychiczna
 • Uwarunkowania genetyczne i wpływ społeczny na odporność psychiczną
 • Przyczyny dyskomfortu stresu i frustracji w codziennej pracy wynikające z aktualnej sytuacji
E

Zastosowanie

 • Analiza czynników budujących presję i stres, w odniesieniu zarówno do indywidualnych potrzeb pracowników, jak i z perspektywy organizacji
 • Do czego może się przydać wspieranie odporności psychicznej w organizacji
 • W jakich konkretnych sytuacjach może to być kluczowe
 • Co chcemy/możemy tymi narzędziami osiągnąć
 • Jakich efektów możemy się spodziewać z perspektywy indywidualnej pracownika, jak i organizacyjnej
E

Diagnozowanie

 • Statystyka w badaniach kwestionariuszowych
 • Rodzaje testów
 • Kwestionariusz MTQ48
 • Analiza wyników
 • Informacja zwrotna po badaniu kwestionariuszem MTQ48
 • Zasady udzielania informacji zwrotnej na podstawie wyników badania
 • Etapy informacji zwrotnej na podstawie badania
 • Wnioski rozwojowe
 • Badania grup i analiza wyników grup i zespołów
E

Rozwijanie

 • Metody, narzędzia i sposoby pracy z odpornością psychiczną
 • Wypracowanie pomysłów na praktyczne zastosowanie poznanej metodologii, podejścia, technik, ćwiczeń i narzędzi na różnych szczeblach organizacji i w codziennej pracy uczestników
 • Wybór przynajmniej 2 nowych działań, których wdrożenie przez uczestnika wpłynie pozytywnie na jeden, kluczowy dla niego w tej chwili, obszar odporności psychicznej.

OTRZYMASZ

 • Certyfikat AQR International potwierdzający nabycie wiedzy i umiejętności związanych z modelem Odporności Psychicznej i narzędziem MTQ.
 • Dostęp do indywidualnego konta na platformie AQR obsługującej MTQ.
 • 2 jednostki MTQ
 • Indywidualną sesję coachingową ukierunkowaną na budowanie odporności psychicznej
 • Indywidualną konsultację wybranego przez siebie projektu biznesowego/warsztatu pod kątem budowania odporności.

Artykuły o odporności

Ale ja nie chcę więcej zapier…

Ale ja nie chcę więcej zapier…

Dopadła mnie z zaskoczenia. Byłem w trakcie rozmowy z dobrą znajomą. Zaangażowaną, odpowiedzialną i… bardzo zmęczoną pracą. Właśnie proponowałem: “Kundzia, siedzę w tej odporności, zrób sobie test, pogadamy co za nim może stać, może gdzieś, coś, jakoś Ci się...

Pozytywne (nie)myślenie

Pozytywne (nie)myślenie

Z badań wynika, że osoby o wysokiej odporności psychicznej są bardziej optymistycznie nastawione do życia. Być może dlatego tak często spotykam się z budowaniem odporności przez różne pomysły na pozytywne myślenie. Czasami słusznie, czasami mniej, wszystko zależy od...

Praca w zespole o wysokiej odporności

Praca w zespole o wysokiej odporności

Rozbieżne cele działowe, indywidualne, postrzeganie tego co ważne, silne przekonanie o własnej racji, presja czasu. I osobowości przekonane o swoich kompetencjach, potrzebie wpływu, realizujące swój plan z konsekwencją większą niż piętro niżej stanowią solidny poligon doświadczalny dla odporności.

Zawsze możesz coś zrobić

Zawsze możesz coś zrobić

O radzeniu sobie z emocjami emocjach w trudnych czasach, budowaniu odporności psychicznej i zwykłym, ludzikim rozsądku.

Odporność psychiczna

Wszystko wskazuje na to, że najbliższe kilka miesięcy w Polskiej gospodarce może wiązać się ze podejmowaniem trudnych, obarczonych dużym ryzykiem błędu decyzji, koniecznością korygowania ich i braniem na kark konsekwencji swoich działań. Wysokość, na której zawieszona jest „deska” niespodziewanie się podniosła. Umiejętność zachowania zdrowego rozsądku, może być w tym okresie jedną z kluczowych kompetencji menedżerskich.