Małgorzata Kluziak (Sąd Okręgowy W-wa)

Inteligentni, niesztampowi, kreatywni, prowokacyjni trenerzy. Fajny brak dystansu do uczestniczących w szkoleniu.