Logo NG

Norbert Grzybek

Coaching | Warsztaty | Webinary

Warsztat skłonił mnie do zadania sobie istotnych pytań: o moje wartości, mocne strony… Bez tego nie można pójść do przodu.