Panowie mają świetną wiedzę merytoryczną popartą trafnymi przykładami z życia. Jest konkretnie i konstruktywnie.