Select Page

Warsztaty dają możliwość głębszego spojrzenia na różne sytuacje i rozpatrywanie ich z różnych płaszczyzn. Nakłoniły mnie do analizy siebie, swoich możliwości ale także umiejętności uczenia się od innych. Naświetliły mi, że sytuacje z początku kryzysowe pomagają zmieniać siebie na lepsze.