Logo NG

Norbert Grzybek

Coaching | Warsztaty | Webinary

Możliwość uczestniczenia w warsztatach prowadzonych przez dwoje uzupełniających się prowadzących daje szansę szerszego spojrzenia na omawianą materię.