Przypomniałam i wyklarowałam sobie kilka – niby oczywistych kwestii.