Dzięki zabawie w sposób prosty i skuteczny można poznać swoje silne i słabe strony.