Logo NG

Norbert Grzybek

Coaching | Warsztaty | Webinary

Warsztaty dały mi możliwość współpracy w grupie. Prowadzone były w prosty i przejrzysty sposób.