Warsztaty dały mi możliwość współpracy w grupie. Prowadzone były w prosty i przejrzysty sposób.